Výroba

Soustružíme, frézujeme, vrtáme, svařujeme, cementujeme, kalíme a recyklujeme.

Strojní obrábění a svařování

2x CNC soustruh SP 430

 • Max. točný průměr – 430 mm
 • Max. délka obrobku – 1100 mm

2x CNC frézovací centrum MCV 1270

 • Upínací plocha stolu – 1500 x 670 mm
 • X/ Y/ Z – 1270/ 610/ 720 mm
 • Maximální zatížení stolu – 1200 kg

Frézovací centrum VMCA 760

 • Upínací plocha stolu – 900 x 410 mm
 • X/ Y/ Z – 760/ 440/ 460 mm
 • Maximální zatížení stolu – 350 kg

2x WH 10 TOS

 • Upínací plocha stolu – 1000 x 1120 mm
 • Max. vysunutí vřetene – 710 mm
 • X/ Y/ Z – 1250/ 1100/ 950 mm
 • 1x CNC, 1x NC

2x MicorMIG 350 BasicPlus

 • MIG - MAG
 • Rozsah svařování 25 – 350A
 • Možnost svařování železa, oceli, nerezi

Tepelné zpracování

Nabízíme širokou škálu zpracování: cementace v plynu, kalení, popouštění, žíhání, zušlechťování a vytvrzování.

Zpracujeme oceli třídy – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, speciální slitiny oceli, litiny a slitiny neželezných kovů.

Šachtová cementační a kalící pec

 • Užitný rozměr 800 x 500 mm
 • Max. hmotnost vsázky 300 kg
 • Max. teplota 1000°C

Komorová pec BVD

 • Užitný rozměr (ŠxDxV) 600 x 750 x 600 mm
 • Max. nosnost – 300 kg
 • Max. teplota 650°C

Komorová pec velká

 • Užitný rozměr (ŠxDxV) – 1210 x 1123 x 1650 mm
 • Max. nosnost – 700 kg
 • Max. teplota 650°C

Pec s dospalovacím systémem

 • Užitný rozměr (ŠxDxV) – 510 x 600 x 510 mm
 • Max. nosnost – 200 kg
 • Max. teplota 750°C

Elektronový mikroskop

 • Pozorování vodivých i nevodivých vzorků anorganických i biologických látek
 • Výpočet mikrotvrdosti
 • Chemické složení vzorku (plošné, bodové, čárové) – prvková analýza, koncentrační mapa
 • Geometrická měření (průměr, vzdálenosti, plocha,..)
 • Analýza bodových a čárových poruch materiálu
 • Zkoumání kvality svaru
 • Tvorba reportů včetně grafů a fotek příslušných analýz
 • Kvalitativní kontrola chemicko-tepelného zpracování

Optický mikroskop

 • Geometrická měření (průměr, vzdálenosti, plocha,..)
 • Metalografie – analýza struktury a rozlišení fází, velikost zrn, kvalitativní kontrola chemicko-tepelného zpracování
 • Zkoumání mechaniky vedoucí k defektu materiálu vlivem únavy, koroze a poškození důsledkem stresu a napětím
 • Geometrická měření (průměr, vzdálenosti, plocha,..)
 • Zkoumání kvality svaru
 • Tvorba reportů včetně fotek

FTIR Spektrometr

 • Přenosný přístroj. Analýza zejména organických látek kapalného a pevného skupenství
 • Zjištění chemické struktury látek, identifikace složení sloučeniny
 • Tvorba reportů včetně grafů

Klimatická komora

 • Klimatické zkoušky od -70°C do +180°C a vlhkosti od 10-98% pro různá odvětví průmyslu
 • Využitelný objem 340l

Mobilní jiskrový spektrometr

 • Chemické složení nízkolegovaných, vysokolegovaných a nerezových ocelí
 • Chemické složení hliníkových slitin tvářených i slévárenských
 • Přiřazení norem ČSN, EN a DIN dle chemického složení
 • Porovnání a kontrola stejných materiálů

Kde nás najdete?

MSV STUDÉNKA s.r.o.
Čs. armády 219/20
743 01 Bílovec

Adresa výroby:
Opavská 1097
743 01 Bílovec

IČO: 26819112 | DIČ: CZ26819112

E-mail: info@msvstudenka.cz
Tel: +420 556 403 614